V článku jsou popsána stará opuštěná jíloviště na Přeloučsku, která se vlivem sekundární sukcese stala útočištěm zajímavých druhů rostlin a živočichů.

This article describes abandoned old clay pits in the Přelouč district, which became a refuge for several plant and animal species of conservation concern.