Článek se vrací k popisu bohaté subalpínské vegetace na skalách v okolí jezera Achensee (Tyrolsko, Severní vápencové Alpy, Karwendelalpen), jak ji zaznamenal prof. Anton Kerner před 150 lety. Dnes je vegetace mnohem chudší, chybí subalpínské druhy v minulosti hojné a nahrazují je druhy horského smíšeného lesa. Také je patrná acidifikace, kterou indikuje přítomnost vřesu, který A. Kerner v minulosti vůbec nezaznamenal. Vzniká otázka o vlivu oteplení klimatu a vlivu kyselých dešťů na tyto změny.

This article refers to the rich vegetation on the rocky slopes along the Achensee (Ty­rol, Northern calcareous Alps, Karwendel­alpen) described by Professor Anton Kerner 150 years ago. The vegetation today is much less diverse, the subalpine species abundant in the last centuries are absent while the species of mixed mountainous forest prevail. The abundance of the Hea­ther (Calluna vulgaris), which was not mentioned by A. Kerner, may indicate acidification due to acid rain. And the retreat of subalpine species may indicate the on­going change to a warmer climate.