Článek popisuje různé druhy umělých mravenišť (formikárií) od jednoduchých laboratorních typů až po složitější insektária, vhodná svým estetickým pojetím i pro bytové interiéry. Tato zařízení umožňují nejen pozorovat přirozené chování mravenců uvnitř hnízda, ale i pozoruhodné způsoby užívané mladými závisle zakládajícími královnami při osvojování kolonií pomocných mravenců. Ve formikáriu lze zinscenovat i loupeživou výpravu otrokářských mravenců a pozorovat tak jejich chování uvnitř napadeného mraveniště. Takováto pozorování nejsou v přirozených podmínkách exteriéru pro jejich skrytost vůbec možná.

Various types of artificial ant nests (formi­caries) are described. These include simple laboratory types to more complex formicaries whose esthetic design is suitable for flat interiors. Formicaries facilitate not only the observation of natural ant behaviour inside a nest, but also of the remarkable practices used by young queens to appropriate the nest of a host ant species. In such equipment it is even possible to arrange a predatory raid by slave-making ants and observe their behaviour inside the attacked nest. Such observations would not have been possible in natural conditions.