Severoameričtí raci (např. rak pruhovaný a rak signální vyskytující se i v ČR) jsou příkladem invazních živočichů, jejichž invazní potenciál je zesílen přenosem onemocnění nebezpečného pro příbuzné druhy z jiných geografických oblastí. Původcem nemoci, tzv. račího moru, je Aphanomyces astaci ze skupiny Oomycetes způsobující úhyny celých populací evropských raků. Račí mor se v Evropě vyskytuje už od 19. století a i v současnosti zůstává přes intenzívní výzkum jedním z nejvýznamnějších faktorů ohrožujících původní raky (u nás jde o raka říčního a raka kamenáče, u nichž bylo jen od roku 2004 zaznamenáno deset případů zdecimování populací touto nemocí).

North American crayfish species such as the Spiny-cheek Crayfish and the Signal Crayfish are examples of invasive animals with an ability to carry and transmit a di­sease lethal to their relatives from other parts of the world. The disease called the crayfish plague and caused by Aphanomyces astaci (Oomycetes) may eradicate whole populations of the indigenous Euro­pean crayfish. The disease is known in Eu­rope from the 19th century and despite intensive research it is still one of the main factors endangering indigenous crayfish.