Článek shrnuje dosavadní znalosti o druhové diverzitě, bionomii a rozšíření rodu Purpuricenus (Coleoptera, Cerambycidae) na území Íránu s dílčími poznámky o jejich výskytu a ekologii.

The article summarises recent knowledge related to the diversity, bionomy and distribution of species of the genus Purpuricenus (Coleoptera, Cerambycidae) in Iran. Some previously less known occurence data and ecological notes are briefly mentioned.