Jedním ze zdrojů informací o pravěku je mitochondriální DNA (mtDNA). Díky mutacím, které v její molekule v průběhu času zcela přirozeně vznikají, lze rekonstruovat fylogenetický strom a datovat vznik jednotlivých větví i jejich další vývoj v jednotlivých oblastech světa. První evropské větve lidské mtDNA fylogeneze jsou zřejmě starší více než 50 tis. let a pocházejí s největší pravděpodobností z Předního východu. Díky mtDNA bylo rovněž zjištěno, jak se na složení evropského genofondu projevilo poslední maximum doby ledové před 20 tis. lety, kdy se kvůli ochlazení lidé stáhli do jihoevropských refugií a po oteplení před 15 tis. lety severnější oblasti znovu kolonizovali. Také se předpokládalo, že se vznikem zemědělství před 10 tis. lety proběhla další větší migrace z Předního východu. Ve střední Evropě je ale námi zjištěný příspěvek ,,neolitických“ mtDNA linií poměrně malý, takže se zemědělství v této oblasti šířilo spíše akulturací původních obyvatel, tedy přenosem kulturních dovedností. Výsledky odpovídají i demografickým modelům populačního růstu.

V článku použitá a citovaná literatura:
Forster P. 2004. Ice Ages and the mitochondrial DNA chronology of human dispersals: a review. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 359(1442):255-264; discussion 264.
Galeta P, and Brůžek J. 2009. Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe. Documenta Praehistorica(36):139-150.
Torroni A, Achilli A, Macaulay V, Richards M, and Bandelt HJ. 2006. Harvesting the fruit of the human mtDNA tree. Trends Genet 22(6):339-345.
Soares P, Achilli A, Semino O, Davies W, Macaulay V, Bandelt H, Torroni A, and Richards M. 2010. The archaeogenetics of Europe. Curr Biol 20(4):R174-183.

According to the human mitochondrial DNA (mtDNA) phylogeny, European first branches seem to be more than 50 000 years old and may have originated in the Near East. MtDNA has also revealed how the composition of the European gene pool changed in association with the Last Glacial Maximum 20 000 years ago when the European population retreated into southern refugia and how after the amelio­ration of the climate some 15 000 years ago it re-colonized northern regions. The contribution of “Neolithic” mtDNA lineages in Central Europe has been determined as relatively small and agriculture probably spread more by the acculturation of indigenous inhabitants.