Článek představuje významného českého fotografa Bohumíra Prokůpka (1954 – 2008) a jeho dílo. Prokůpek se ve své tvorbě zaměřil na českou krajinu a zejména chráněnou přírodu našich národních parků a chráněných krajinných oblastí. Jeho posledním velkým tématem byla zbývající nedotčená příroda – a proti ní krajina, v níž je přítomen člověk svým dílem.

This article presents a notable Czech photo­grapher Bohumír Prokůpek (1954–2008) and his work. Prokůpek focused in his oeuvre on the Czech landscape and nature of our national parks and protected areas. His last great theme was the remaining untouched nature and its contrast with man-made landscape.