Přijetím konceptu deskové tektoniky v 60. letech 20. století se od základu změnil náhled na původ latinskoamerické flóry. Zjistilo se, že dnešní kontinent Jižní Ameriky byl před 100 miliony lety součástí pradávného kontinentu Gondwany a její jednotné flóry. Tento poznatek vedl k interpretaci vzniku disjunktních areálů taxonů rozšířených v Jižní Americe a na ostatních částech bývalé Gondwany v důsledku rozpadu dřívějšího kontinuálního areálu výskytu. Po následném oddělení kontinentu Jižní Ameriky od Gondwany přibližně před 100 miliony lety se předpokládalo, že se zde vegetace vyvíjela izolovaně až do vytvoření Panamské šíje před 3 miliony lety. Novější výzkumy a použití tzv. molekulárních hodin však ukazují, že výměna bioty mezi Jižní Amerikou a sousedícími kontinenty v určitých obdobích ještě před uzavřením Panamské šíje přeci jen probíhala.

V článku použitá a citovaná literatura:
Crayn, D. M., Rossetto, M., & Maynard, D. J. (2006). Molecular phylogeny and dating reveals an Oligo-Miocene radiation of dry-adapted shrubs (former Tremandraceae) from rainforest tree progenitors (Elaeocarpaceae) in Australia. American journal of botany, 93(9), 1328-42.
Farkaš, J., Buhl, D., Blenkinsop, J., & Veizer, J. (2006). Evolution of the oceanic calcium cycle during the late Mesozoic : Evidence from δ 44 / 40 Ca of marine skeletal carbonates . Earth and Planetary Science Letters, 253(2007), 96-111.
Marquínez, X., Lohmann, L. G., Salatino, M. L. F., Salatino, A., & González, F. (2009). Generic relationships and dating of lineages in Winteraceae based on nuclear (ITS) and plastid (rpS16 and psbA-trnH) sequence data. Molecular phylogenetics and evolution, 53(2), 435-49.
Prance, G. T. (1994). A Comparison of the efficacy of higher taxa and species numbers in the assessment of the biodiversity in the neotropics. Philosophical Transactions: Biological Sciences, 345(1311), 89-99.
Swenson, U., Hill, R. S., & Mcloughlin, S. (2001). Biogeography of Nothofagus Supports the Sequence of Gondwana Break-up. Taxon, 50(4), 1025-1041.
Wanntorp, L., Wanntorp, H. E., & Källersjö, M. (2002). Phylogenetic relationships of Gunnera based on nuclear ribosomal DNA ITS region , rbcL and rps16 intron sequences. Systematic Botany, 27(3), 512-521.
Wanntorp, L., & Wanntorp, H. E. (2003). The biogeography of Gunnera L.: vicariance and dispersal. Journal of Biogeography, 30(7), 979–987.

The concept of plate tectonics accepted during the 20th century fundamentally al­tered general opinion on the origin of Latin American flora. South America formed a part of the ancient continent Gondwana, which had a unique flora. The separation of South America finished about 100 million years ago led to the isolation of its flora until the formation of the Isthmus of Pa­nama about three million years ago. The current disjunctions of widely distributed tropical taxa originated after this disruption. However, recent studies based on molecular clock approaches show that the migration of biota between South America and the rest of the world occurred repeated­ly even before the closure of the Isthmus.