Malajsie jako tropická země patří mezi 12 biologicky nejbohatších a druhově nejrůznorodějších států světa. Její přírodní bohatství tak představuje jedno z vhodných míst k prvnímu seznámení se s faunou a flórou tropických lesů. Jedním z největších přírodních lákadel kontinentální Malajsie je světově nejstarší tropický nížinný les národního parku Taman Negara, jehož druhová diverzita obojživelníků a plazů je předmětem tohoto článku.

V článku použitá a citovaná literatura:
Brown, R.M., C.D. Siler, L.L. Grismer, I. Das & J.A. McGuire. Phylogeny and cryptic diversification in Southeast Asian flying geckos. Molecular Phylogenetics and Evolution. 65: 351-361.
Das, I., Norsham Yaakob & B.L. Lim. 2004. A new species of Calluella Stoliczka, 1872 (Anura: Microhylidae) from Taman Negara, Pahang state, Peninsular Malaysia. Raffles Bulletin of Zoology. 52: 257-260.
Grismer, L.L. 2008. A new species of insular skink (Genus Sphenomorphus Fitzinger 1843) from the Langkawi Archipelago, Kedah, West Malaysia with the first report of the herpetofauna of Pulau Singa Besar and an updated checklist of the herpetofauna of Pulau Langkawi. Zootaxa. 1691: 53-66.
Grismer, L.L. 2011. Lizards of Peninsular Malaysia, Singapore and their Adjacent Archipelagos. Edition Chimaira, Frankfurt am Main. 728 pp. 
Grismer, L.L., C.K. Onn, E. Quah, M.A. Muin, A.E. Savage, J.L. Grismer, N. Ahmad, L.F. Greer & A.C. Remegio. 2010. Another new, diminutive Rock Gecko (Cnemaspis Strauch) from Peninsular Malaysia and a discussion of resource partitioning in sympatric species pairs. Zootaxa. 2569: 55-66.
Grismer, L.L., E.Q.S. Huat, C.D. Siler, K.O. Chan, P.L. Wood jr., J.L. Grismer, S.A.M. Sah & N. Ahmad. 2011. Peninsular Malaysia's first limbless lizard: a new species of skink of the genus Larutia (Böhme) from Pulau Pinang with a phylogeny of the genus. Zootaxa 2799: 29-40.
Grismer, L.L., N. Ahmad & C.K. Onn. 2009. A new, diminutive, upland Sphenomorphus Fitzinger 1843 (Squamata: Scincidae) from the Belum-Temengor Forest Complex, Peninsular Malaysia. Zootaxa. 2312: 27-38.
Grismer, L.L., N. Ahmad, C.K. Onn, D. Belabut, M.A. Muin, P.L. Wood, J.L Grismer. 2009. Two new diminutive species of Cnemaspis Strauch 1887 (Squamata: Gekkonidae) from Peninsular Malaysia. Zootaxa. 2019: 40-56.
Grismer, L.L., P.L. Wood, E.S.H. Quah, S. Anuar, M.A. Muin, M. Sumontha, N. Ahmad, A.M. Bauer, S. Wangkulang, J.L. Grismer & O.S.G. Pauwels. 2012. A phylogeny and taxonomy of the Thai-Malay Peninsula Bent-toed Geckos of the Cyrtodactylus pulchellus complex (Squamata: Gekkonidae): combined morphological and molecular analyses with descriptions of seven new species. Zootaxa. 3520: 1-55.
Chan, K.O., B. Daicus & N. Ahmad. 2010. A revised checklist of the amphibians of Peninsular Malaysia. Russian Journal of Herpetology 17: 202-206.
Kiew, B.H. 1990. Amphibian fauna of Taman Negara. A special issue to commemorate the Golden jubilee of Taman Negara 1939-1989. Journal of Wildlife and Parks. 10: 96-108.
Lim, B.L., L. Ratnam & S. bin Anan. 1990. A study on the collection of snakes from Taman Negara, Malaysia. A special issue to commemorate the Golden jubilee of Taman Negara 1939-1989. Journal of Wildlife and Parks. 10: 116-134.
Moll, E.O. & Mohd Khan bin Momin Khan. 1990. Turtles of Taman Negara. A special issue to commemorate the Golden jubilee of Taman Negara 1939-1989. Journal of Wildlife and Parks. 10: 135-138.
Nazri Khan, N.K. & Mohd Yunus, Z. 2007. Sustainable forest management in Peninsular Malaysia. pp. 229-241. In: Chua, L. S.L., Kirton, L. G. & Saw, L.G. (Eds.): Status of Biological Diversity in Malaysia and Threat Assessment of Plant Species in Malaysia. Forest Research Institute Malaysia: Kepong.
Wood, P.L., J.L. Grismer, L.L. Grismer, N. Ahmad, C.K. Onn & A.M. Bauer 2009. Two new montane species of Acanthosaura Gray, 1831 (Squamata: Agamidae) from Peninsular Malaysia. Zootaxa: 28-46.

Malaysia is one of the twelve biologically richest and the most species diverse states in the world. One of the biggest natural attractions of continental Malaysia is the world’s oldest lowland tropical forest in the Taman Negara National Park. The species diversity of amphibians and reptiles of the Taman Negara are presented.