Velemyši, dříve nazývané krysy obláčkové, jsou největší myšovití hlodavci žijící endemicky na Filipínách. Velemyš dinagatskou (Crateromys australis), považovanou za potenciálně vyhynulou, se nám podařilo znovuobjevit 37 let od jejího posledního (a zároveň prvního) nálezu a vědeckého popisu. To bylo také impulzem k návrhu nového českého jména velemyši pro celou skupinu obláčkových krys. Velemyš dinagatská byla nalezena na severu ostrova Dinagat. Nyní je řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Ohrožené jsou také ostatní druhy této skupiny, a to zejména kvůli masivní těžbě dřeva a nerostných surovin a tím ničením jejich přirozeného prostředí. Proto je cílená ochrana je nezbytná k přežití tohoto i ostatních druhů velemyší.

Cloud rats are the largest murid rodents endemic to the Philippines. The Dinagat Cloud Rat (Crateromys australis), considered to be potentially extinct, was rediscovered in the north of Dinagat Island after 37 years from its first discovery and scien­tific description. We have also proposed a new Czech name. The species is now listed as critically endangered. All cloud rats are threatened by the destruction of their natural habitats by logging and mining. Targeted protection is therefore essential for their survival.