Článek se zabývá dřevokaznými houbami v budovách, částí tzv. „indoor-pollution“. Popisuje hlavní typy hniloby dřeva a popisuje nejčastěji se vyskytující druhy hub, nalezené v domech a stavbách v posledních desetiletích. Na příkladu dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) je demonstrován rozklad dřevní hmoty (lignocelulosy) houbami hnědé hniloby.

V článku použitá a citovaná literatura:
Schmidt O., 2007: Indoor wood-decay basidiomycetes: damage, causal fungi, physiology, identification and characterization, prevention and control. Mycol Progress 6: 261-279

The article deals with wood-decaying fungi in buildings, contributing to „indoor pollution“. It describes the main types of wood decay and gives a list of frequently observed fungi found in buildings during the past few decades. The mechanism of lignocellulose decay by brown-rot fungi is demonstrated on Serpula lacrymans, the most frequently observed destroyer.