Článek pojednává o nepočetné ptačí čeledi lemčíkovití (Ptilonorhynchidae). Po obecném úvodu je blíže rozebrán velice specifický systém námluv. Samci při něm staví komplikované a v ptačí říši unikátní struktury, tzv. loubí. Výstavba, výzdoba a udržování loubí zaměstnávají samce po většinu jejich života a tyto činnosti jsou tak vystaveny značnému tlaku ze strany samic. V rámci čeledi došlo k výraznému rozrůznění mnoha aspektů souvisejících s uvedenými činnostmi a v článku je uvedeno několik zajímavých příkladů.

V článku použitá a citovaná literatura:
Kelley & Endler, 2012: Illusions Promote Mating Success in Great Bowerbirds. Science 2012(6066): 335-338.
Laura A. Kelley and Susan D. Healy, 2011: The mimetic repertoire of the spotted bowerbird Ptilonorhynchus maculatus. Naturwissenschaften 2011(98): 501-507.
Madden, J., 2001: Sex, bowers and brains. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 268(1469), 833-838.

The article discusses a small passerine fa­mily Ptilonorhynchidae (the Bowerbirds). General introduction is followed by a more detailed account of their unique way of courtship. During this process males often construct complicated and large structures called bowers. They serve only one purpose: to attract females. Building, decorating and maintaining take a lot of time – caring for bowers represents the main lifetime task for adult males. The entire process is under pressure from choosy females, which in turn leads to astonishing variety of structures and associated behaviour.