Příspěvek popisuje velmi neobvyklý nález mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), který byl zaznamenán ve výšce 2 m nad zemí šplhající po kmeni vzhůru. Z literatury je sice známo vyhlížení samic samci z vyvýšených míst, ale tento nález je velmi odlišný. Důvod tohoto výjimečného chování je neznámý.

V článku použitá a citovaná literatura:
Peprný M., 1998: K reprodukčnímu chování mloka skvrnitého v přírodě. – Živa, 6: 283–284

The species is usually encountered on the ground, stones or lying wood not too high above ground. However, I found one individual climbing up a tree at a height of two metres. Unfortunately, nothing is known of the motives behind this unusual behaviour.