Příspěvek popisuje do té doby ještě neznámý způsob rozmnožování parmičky Cyclochelichthys apogon chované v zajetí. Tyto ryby byly pro akvaristy doposud výhradně importované ze sladkých vod tropické přírody. Průběh tření je zachycený na připojených fotografických snímcích. Zmínka je i o výskytu ryb v jejich původní domovině, v níž tvoří také součást jídelníčku místních obyvatelů.

This article describes the hitherto un­known breeding method of the Beardless Barb (Cyclocheilichthys apogon) raised in captivity. These fish have previously been imported exclusively for aquarists from tropical fresh waters. Spawning procedure is depicted in the photos and reference is made to the occurrence of these fish in their natural habitat, where they are also used in the local cuisine.