V lužních lesích na jižní Moravě v letech 1951 – 2000 vzrostla jarní teplota o 1,8 °C. Na tento vzestup jarní teploty reagovaly populace sýkory koňadry a lejska bělokrkého posunem začátku hnízdění do dřívější doby v průměru o 12 dnů. V období společného nástupu do hnízdění bylo zjištěno agresivní chování sýkory koňadry vůči lejsku bělokrkému, kterého při střetu v hnízdní dutině, usmrcuje.

V článku použitá a citovaná literatura:
Král M. a Bičík V., 1992: Nest defence by the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) against the Great Tit (Parus major). – Folia zoologica, 41 (3): 263-269
Meteorologické zprávy 2006, č. 3, str. 80-85
Meteorologické zprávy 2006, č. 4, str. 113-117
Meteorologické zprávy 2008, č. 4, str. 119-126
Sborník prací ČHMÚ, svazek 57, 2012

In the floodplain forests of southern Moravia, mean spring temperature has risen by 1.8 °C from 1951 to 2000. Populations of the Great Tit (Parus major) and the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) reacted to this increase of spring temperature by shifting to an earlier start for their nesting, on average by 12 days. In case of a corresponding start of their nesting, the Great Tit reacted aggressively towards the Collared Flycatcher. During the clash inside the nest, the Great Tit killed the Collared Flycatcher.