Vrkoč rašelinný (Vertigo lilljeborgi) je jedním z mála evropských suchozemských plžů, vázaných na minerálně chudá stanoviště. Jeho typickým biotopem jsou podmáčené ostřicové mokřady a trvale vlhká slatiniště s výskytem rašeliníků. Hojný je především v boreální zóně Skandinávie, naproti tomu ve střední Evropě se jako glaciální relikt vyskytuje jen na několika roztroušených, silně izolovaných lokalitách. V létě roku 2012 byl vrkoč rašelinný poprvé nalezen v České republice, a to nezávisle hned ve dvou oblastech – na Šumavě a Českomoravské vrchovině. Vzhledem k ohroženosti a vzácnosti jeho biotopů jsme se rozhodli stručně představit ekologii, rozšíření a nové nálezy tohoto zajímavého a vzácného suchozemského plže.

Vertigo lilljeborgi is one of few European land snail species which are restricted to minerally poor habitats. It typically inhabits wet sedge marches and groundwater-fed fens with the occurrence of Sphagnum mosses. In Central Europe, the species re­presents a rare glacial relict, distributed mainly in the boreal zone of Europe and at seve­ral isolated sites southwards. In the summer of 2012, V. lilljeborgi was recorded from the Czech Republic for the first time, independently in two different re­gions: the Bohemian Forest and the Bo­hemian-Moravian Highlands. We present brief information about the ecology, distribution and new records of this unique and rare species.