Během několika uplynulých tisíciletí byla Malta – středozemní souostroví se dvěma velkými a osídlenými ostrovy Malta a Gozo – zcela zbavena lesních porostů s převládajícími borovicí halebskou (Pinus halepensis) a dubem cesmínovitým (Quercus ilex). Současná planě rostoucí vegetace, tvořená převážně degradovanou macchií a formacemi garigue a frygana, je nyní soustavně potlačována šířícími se sídlišti. Nicméně stojí za to navštívit Maltu a seznámit se s její květenou vyšších rostlin, čítající kolem jednoho tisíce druhů (včetně 36 zajímavých orchidejí), a to zejména v časně jarním období.

Malta, a Mediterranean archipelago with two large, inhabited islands, has over the past millennia been totally deprived of forests with dominating Allepo Pine (Pi­nus halepensis) and Holm Oak (Quercus ilex). The contemporary wild vegetation – mainly of degraded macchia, garrigue and phrygana is being continuously sup­pressed by urban explosion. Nevertheless, the Maltese wild flora numbering around 1,000 vascular plant species (including 36 interesting orchids) makes a visit to Malta worthwhile, particularly in the early springtime.