Drtivá většina prací, které se zabývají UV-reflektancí u motýlů, je věnována jejímu významu v pohlavním rozmnožování. Existuje jen několik studií, které se zabývají vlivem různých ekologických faktorů na UV-reflektantní kresby. Tento článek je v první řadě souhrnem různých hypotéz o tom, jak může prostředí ovlivňovat variabilitu v tvaroprostoru těchto vzorů či intenzitě UV-reflektance. Text je doplněný o výsledky vlastního výzkumu této problematiky na příkladu žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni).

V článku použitá a citovaná literatura:
Knüttel, H., Fiedler, K., 2001. Host-plant-derived variation in ultraviolet wing patterns influences mate selection by male butterflies. The Journal of Experimental Biology. 204: 2447–2459.
Meyer-Rochow V., B., Järvilehto, M., 1997. Ultraviolet colours in Pieris napi from Northern and Southern Finland: Arctic females are the brightest!. Naturwissenschaften. 84: 165–168.
Obara, Y., Majerus, M. E. N., 2000. Initial mate recognition in the British cabbage butterfly, Pieris rapae rapae. Zoological Science. 17: 725–730.

The majority of studies on the subject of UV-reflectance of butterflies is primarily concerned with sexual selection. The ar­ticle gives a summary of various hypotheses about the matter in which particular environmental factors influence the mor­phospace of UV-patterns and the intensity of UV-reflectance, together with the results of my own research on the Common Brim­stone (Gonepteryx rhamni).