Apostasioideae jsou nejmenší, vývojově nejpůvodnější a současně nejméně prozkoumanou podčeledí vstavačovitých (Orchidaceae). Vyskytují se ve dvou rodech a 17 druzích v podrostu tropických lesů v jihovýchodní Asii. Od ostatních orchidejí se liší mj. specifickou květní morfologii a pylovými zrny nespojenými v brylky. Studium jaderného genomu ukázalo, že Apostasioideae mají jedny z nejmenších genomů mezi orchidejemi a jejich DNA je velice bohatá na adenin a thymin. Skupina je mimo svoji domovinu prakticky nepěstovatelná a chybí proto i ve velkých specializovaných sbírkách.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Górniak, M., Paun, O., Chase, M.W. 2010. Phylogenetic relationships within Orchidaceae based on a low-copy nuclear coding gene, Xdh: congruence with organellar and nuclearribosomal DNA results. Molecular Phylogenetics and Evolution 56: 784–795.
Kristiansen, K. A., Rasmussen, F.N., Rasmussen, H.N.. 2001. Seedlings of Neuwiedia (Orchidaceae subfamily Apostasioideae) have typical orchidaceous mycotrophic protocorms. American Journal of Botany 88: 956 – 959 .
Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.W., Rasmussen, F.N. 1999. Genera Orchidacearum Vol.1, Oxford U. Press.
Stern, W. L., Warcup, J.H. 1994 . Root tubercles in apostasiad orchids. American Journal of Botany 81: 1571 – 1575

Apostasioideae is the smallest, least specialized orchid subfamily, which is still largely unexplored. It encompasses 17 terrestrial species in two genera native to tropical rain forests of SE Asia. They differ from other orchids in their unique floral morphology and pollen shed in monads. Our flow cytometric analyses showed that apostasioids possess very small genomes with a considerable proportion of adenine and thymine. The lack of information stems at least partly from their extremely difficult cultivation outside native areas.