Ve své práci v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) jsem se zaměřil na hledání účinného bakteriálního degradátora pyrenu jakožto zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Pomocí metody výsevu na selektivní půdu bylo ze vzorků pocházejících z míst předpokládaného výskytu PAU extrahováno 6 bakteriálních populací s výraznou schopností degradovat pyren. Míra účinnosti degradace byla měřena pomocí fluorescenční fotografie a fluorescenční spektroskopie.

The aim of the work was to find a bacte­rium or a consortium of bacteria capable of degradation of pyrene, a representative of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). By cultivation on selective soil containing PAHs, 6 bacterial populations with efficient pyrene degradation were found. The extent of degradation was estimated by fluorescence photography and fluorescence spectroscopy.