Redakční rada a redakce časopisu udělily ve středu 15. dubna 2013 ceny Živy za nejlepší články v uplynulém ročníku. Slavnostní předání proběhlo v pražské vile Lanna, v reprezentačních prostorách Akademie věd České republiky. Úvodního slova se ujali předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., předseda redakční rady časopisu. Přítomni dále byli členové Akademické rady AV ČR Ing. Petr Bobák, CSc., prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., a RNDr. Jan Šafanda, CSc., ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, členové redakční rady a spolupracovníci Živy, hosté i zástupci médií.

The selected best contributions to Živa in 2012 were awarded special prizes.