Cytokiny jsou proteiny, které regulují růst, diferenciaci a aktivaci buněk. Jejich účinek se široce využívá pro léčbu zánětlivých a nádorových onemocnění. Anti-cytokinová léčba je velmi slibná, ale přinese v blízké budoucnosti velké finanční zatížení zdravotnictví.

Cytokines are proteins that regulate the growth, differentiation and activation of cells. Their functions are used in therapy of inflammatory diseases and cancer. Antibody blockade of cytokines seems to be very promising, but it will result in considerable financial burden for healthcare in future.