Škeblička plochá (Pseudanodonta complanata), dříve škeble plochá, se v České republice vždy považovala za vzácného a především řídce se vyskytujícího mlže, a to i v tocích málo ovlivněných člověkem. V současnosti je znám výskyt škebličky v povodí Dunaje z Dyje a z Moravy těsně nad ústím Dyje, ojedinělý nález pochází i z Malé Bečvy. V povodí Odry byla zaznamenána pouze z vlastní Odry. V povodí Labe je výskyt častější a lze ji stále nalézt v již zmiňované Orlici, Lužnici a Nežárce, dolní Otavě, dolním toku Berounky, Úhlavy, Radbuzy, z Ohře na dolním toku pod Terezínem nebo v Sázavě. Výskyt byl potvrzen i na ně­kolika místech ve Vltavě v Praze a níže po proudu. Největším překvapením však byl nález početné populace ve Vltavě v Praze v r. 2007 a 2009 při snížení hladiny, které provedlo Povodí Vltavy. Odhadovaný po­čet jedinců škebličky ve Vltavě v Praze činil 150 000 (Douda a kol. v tisku).

The Depressed River Mussel (Pseudanodonta complanata) has always been considered in the Czech Republic to be a rare inhabitant of larger rivers. First data on its occurrence were provided more than 140 years ago. The species is known from the Dyje and lower Morava (Danube drainage basin), Odra River (Odra drainage basin) and more data exist from the Elbe drainage basin from the rivers Elbe, Vltava, Ohře, Berounka, Úhlava, Radbuza, Lužnice, Nežárka, Otava and Orlice. The largest population with an estimated number of about 150,000 individuals has been found in the Vltava in Prague.