Vodní toky v ČR jsou v posledních sto letech vystaveny intenzivnímu antropogennímu tlaku. Tyto činnosti se projevují také na populaci druhu marše pobřežní (Tetrix tuerki), který se vyskytuje se pouze na štěrkových lavicích podhorských potoků a řek. Národní přírodní památka Skalická Morávka je ideálním místem pro tento druh. Dynamika štěrkových lavic je velmi důležitá pro existenci tohoto druhu.

Water flows have been under intensive anthropogenic pressure over the last 100 years. These activities also influenced populations of Tetrix tuerki, which only occurs on gravel benches of streams and rivers (dynamics of the benches are cru­cial for its existence). The National Natural Monument Skalická Morávka provides an ideal habitat.