V srdci Austrálie, v jejím vyprahlém středu na jihu Severního teritoria, se nachází národní park Uluru – Kata Tjuta, zaujímající plochu 1 326 km2 a vyhlášený v r. 1985, kde je chráněna unikátní aridní a semiaridní krajina s dominantami dvou skalních útvarů. Z nich je známější jeden z největších pověstných monolitů, domorodým národem Anangů nazývaný Uluru. Uluru má pro místní obyvatele nesmírný kulturní a náboženský význam. Celé území okolo skály Uluru a soustavy nedalekých skalních homolí (Kata Tjuta) odpradávna patřilo místnímu národu Anangů (kmeny Pitjantjatjara a Yankun­tjatjara) a zároveň bylo podle pověstí křižovatkou domorodých cest stvoření. Australská vláda v r. 1985 vrátila celé území Anangům a je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V národním parku bylo zaznamenáno přes 600 druhů rostlin, potvrzeny zatím byly čtyři druhy žab, 74 druhů plazů, 176 druhů ptáků, 50 druhů savců a množství druhů bezobratlých.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Anonymus 2010: Uluru – Kata Tjuta National Park. Management plan 2010-2020. Australian Government, Director of National Park. 187 str.
Kol. autorů 2011: Uluru-Kata Tjuta National Park. Visitor Guide. 43 pp.
Balding G., Reig J. 1996: Birds - a checklist of the avian fauna of Uluru-Kata Tjuta National Park. Uluru-Kata Tjuta National Park. 2 pp.
Balding G. 1996: Animals - a checklist of the vertebrate fauna of Uluru-Kata Tjuta National Park. Uluru-Kata Tjuta National Park. 2 pp.

The Uluru – Kata Tjuta National Park is Australian aboriginal land, recognized by UNESCO as a World Heritage Area. The park covers 1 326 km2 and is located near the centre of the continent, in arid and semi-arid landscape. Uluru (also called Ayers Rock) and Kata Tjuta are world-re­nowned rocks made from arkose sandstone and conglomerate. Unique natural and cultural features of this park are mentioned and examples of typical landscape, plant and animal species (both native and alien) are presented.