Varanovec bornejský (Lanthanotus borneensis) patří k nejvzácnějším a nejméně známým plazům. V článku je popsána historie jeho objevů a její průběh ve 20. století, dále jeho anatomie, osteologie, morfologie a fylogeneze. Jsou podány i vzácné informace o jeho ekologii. Je v něm popsán i první nález tohoto druhu ve Východním Kalimantanu (Borneo, Indonésie) a první poznatky z chovu a chování varanovce v podmínkách terária v japonské zoo. Kameraman Stano Slušný a etnolog Miroslav Nožina viděli v roce 2001 uloveného živého varanovce ve vsi Respen na břehu řeky Sesayap v okrese Malinau na severu indonéské provincie Východní Kalimantan. Z literatury vyplývá, že šlo o první pozorování varanovce bornejského nejen v této provincii, ale v té době dokonce o první nález tohoto druhu na území Indonésie.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Ast, J.C., 2001: Mitochondrial DNA evidence and evolution in Varanoidea (Squamata). – Cladistics, New York, 17 (3): 211 – 226.
Dutchak, A.R., 2005: A review of the taxonomy and systematics of aigialosaurs. – Netherlands Journal of Geosciences, Utrecht, 84 (3): 221 – 229.
Fry B. G., N. R. Casewell, W. Wüster, N. Vidal, B. Young, T. N. W. Jackson, 2012: The structural and functional diversification of the Toxicofera reptile venom system. – Toxicon (2012): 1 – 15.
Nožina, M., 2006: Koza, která žere hady. - Jota, Brno, 204 s.
Mahler, D.L. & M. Kearney, 2006: The palatal dentition in squamate Reptiles:
Morphology, development, attachment, and replacement. – Fieldiana (Zoology) 1540 (108): 1 – 61.
Maisano, J.A., C.J. Bell, J.A. Gauthier & T. Rowe, 2002: The osteoderms and palpebral in Lanthanotus borneensis (Squamata: Anguiomorpha). – Journal of Herpetology, Saint Louis, 36: 678 – 682.
Manthey, U. & W. Grossmann, 1997: Amphibien und Reptilien Südostasiens. – Natur und Tier Verlag, Münster, 512 s.
McDowell, S.B., 1967: The extracolumella and tympanic cavity of the „Earless“ Monitor Lizard, Lanthanotus borneensis. – Copeia (1967) (1): 154 – 159.
Mertens, R., 1961: Lanthanotus: an important lizard in evolution.-Sarawak Museum Journal, Kuching, 10 (17-18, new ser.): 283-285
Mertens, R., 1970: Zum Ernährungsproblem des Taubwarans, Lanthanotus borneensis. – Salamandra, Frankfurt am Main, 6 (3/4): 133–134.
Pianka, E.R., 2004: Lanthanotus borneensis. - In: Pianka, E.R., D.R. King & R.A. King, 2004: Varanoid lizards of the world. - Indiana University Press, Bloomington: 535 – 538.
Sprackland, R.G., 1972: A summary of observations of the earless monitor. ‑ Sarawak Museum Journal, Kuching, 20 (40-41, new ser.): 323 – 328.
Vergner, I., 2009: Vzácná rarita mezi ještěry, Lanthanotus borneensis. – Akvárium terárium, Praha, 52 (3-4): 63 – 65.
Yaap, B., G. D. Paoli, A. Angki, P. L. Wells, D. Wahyudi & M. Auliya, 2012: First record of the Borneo Earless Monitor Lanthanotus borneensis (Steindachner, 1877) (Reptilia: Lanthanotidae) in West Kalimantan (Indonesian Borneo). - Journal of Threatened Taxa, Bonn, 4 (11): 3067 –3074.

The Earless Monitor Lizard (Lanthanotus borneensis) is one of the rarest and least known of all reptiles. This article describes the history of discoveries throughout the 20th century, as well as its anatomy, osteology, morphology and phylogenesis. Valuable information on its ecology is also provided. The first discovery of this species in Eastern Kalimantan (Borneo, Indonesia) – Respen by Sesayap river in 2001 – by Czech travellers and the first findings from breeding and rearing of these lizards in terrarium conditions at a zoo in Japan are also reported.