Současná diverzita tropické flóry a bioty Latinské Ameriky je výsledkem řady historických událostí, ke kterým došlo během jejího dlouhého vývoje. Výskyt stejných či příbuzných čeledí, rodů nebo druhů v oblastech a na kontinentech představujících součásti někdejšího prakontinentu Gondwana jsou výsledkem působení tří mechanismů: rozpadu souvislého areálu výskytu (vikariance) na území někdejší Gondwany, migrací rostlin přes kontinenty severní polokoule a disperzí přes oceány. Při mezikontinentálním rozšíření řady čeledí však často nehrál roli jen jeden z výše uvedených mechanismů, ale často šlo o jejich kombinace. Tím se stává studium historie různých taxonů komplikovanější. K jejímu odhalení je potřeba mít jasnou představu o stáří jejich jednotlivých vývojových linií, umožňující správnou interpretaci působení konkrétního mechanismu na jejich dnešní rozšíření a diverzitu.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Renner, S. S., Strijk, J. S., Strasberg, D., Thébaud, C. (2010). Biogeography of the Monimiaceae (Laurales): a role for East Gondwana and long-distance dispersal, but not West Gondwana. Journal of Biogeography, 37(7), 1227–1238.
Doyle, J., Sauquet, H., Scharaschkin, T. (2004). Phylogeny, molecular and fossil dating, and biogeographic history of Annonaceae and Myristicaceae (Magnoliales). International Journal of Plant Sciences, 165(4), 55–67.
Couvreur, T. L. P., Pirie, M. D., Chatrou, L. W., Saunders, R. M. K., Su, Y. C. F., Richardson, J. E., Erkens, R. H. J. (2011). Early evolutionary history of the flowering plant family Annonaceae: steady diversification and boreotropical geodispersal. Journal of Biogeography, 38(4), 664–680.
Michalak, I., Zhang, L.-B., Renner, S. S. (2010). Trans-Atlantic, trans-Pacific and trans-Indian Ocean dispersal in the small Gondwanan Laurales family Hernandiaceae. Journal of Biogeography, 37(7), 1214–1226.
Yokoyama, J., Suzuki, M., Iwatsuki, K., Hasebe, M. (2000). Molecular phylogeny of Coriaria, with special emphasis on the disjunct distribution. Molecular phylogenetics and evolution, 14(1), 11–9.
Chanderbali, A. S., Werff, H. V. D., Renner, S. S. (2001). Phylogeny and Historical Biogeography of Lauraceae : Evidence from the Chloroplast and Nuclear Genomes. Annals of the Missouri Botanical Garden, 88(1), 104–134.

The tropical flora and biota of Latin America was influenced during its long history by several events that led to their current di­versity and disjunct distribution. Three me­chanisms have been proposed to explain the occurrence of the same or closely related families, genera and/or species among fragments of former Gondwana: vicariance, migration of plants across the continents and long distance dispersion. Recent intercontinental distribution of several taxa is commonly a result of their combination. Good knowledge of the age of principal lineages is needed for the correct interpretation of the effect of these mechanisms on the distribution and diversity of the investigated lineages.