Pro rok 2013 se stal evropským pavoukem roku sklípkánek hnedý (Atypus affinis). Jde o jednoho ze tří druhů sklípkanů vyskytujících se v České republice. V článku popisuji morfologii, způsob života, stanovištní nároky a rozšírení sklípkánka hnědého. Je naším nejhojnějším zástupcem rodu, vyskytuje se na suchých osluněných kamenitých stráních s řídkou stromovou vegetací. Jeho stanoviště nejsou bezprostředně ohrožena sílícím zarůstáním krajiny.

The Purse-Web Spider (Atypus affinis) be­came the European Spider of the Year 2013. The genus Atypus comprises three species in Europe. The morphology, natural history, habitat requirements and distribution of A. affinis are described. In Central Europe, it is the most common Atypus species and it occurs on dry sunny rocky slopes with sparse woody vegetation. These habitats do not tend to be overgrown by expansive tree or grass species.