Čeleď kabarovitých představuje pro většinu lidí nejméně zajímavou čeleď kopytníků. Zahrnuje 7 málo známých druhů žijících ve východní Asii (od východního Afghánistánu přes Himálaj, Tibet a Čínu po střední a východní Sibiř). Tento článek obsahuje hlavní charakteristiky jednotlivých druhů včetně jejich fylogeneze a shrnuje dosavadní znalostí o životě kabarů. Vzhledem k tomu, že kabaři představují významný zdroj pro tradiční čínskou medicínu, stávají se v poslední době i jednou z nejvíce ohrožených čeledí kopytníků.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Baskin, L. & Danell, K. 2003: Ecology of ungulates. A handbook of species in Eastern Europe and Northern and Central Asia. Springer Verlag, Berlin.
Cap, H., Deleporte, P., Joachim, J. & Reby, D. 2008: Male vocal behavior and phylogeny in deer. Cladistics 24, 917-931.
Fernández, M. & Vrba, E. S. 2005: A complete estimate of the phylogenetic relationships in Ruminantia: a dated species-level supertree of the extant ruminants. Biological Reviews 80, 269-302.
Frädrich, H. 1980: Breeding endangered cervids in captivity. International ZOO Yearbook 20, 80-89.
Groves, C. P. 2003: Taxonomy of ungulates of the Indian subcontinent. Journal of Bombay Natural History Society 100, 341-362.
Groves, C. P. & Grubb, P. 2011: Ungulate taxonomy. The John Hopkins University Press, Baltimore.
Groves, C. P., Yingxiang, W. & Grubb, P. 1995: Taxonomy of musk deer, genus Moschus (Moschidae, Mammalia). Acta Theriologica Sinica 15, 181-197.
Guha, S., Goyal, S. P. & Kashyap, V. K. 2007: Molecular phylogeny of musk deer: A genomic view with mitochondrial 16S rRNA and cytochrome b gene. Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 585-597.
Hassanin, A., Delsuc, F., Ropiquet, A., Hammer, C., van Vuuren, B. J., Matthee, C., Ruiz-Garcia, M., Catzeflis, F., Areskoug, V., Nguyen, T. T. & Couloux, A. 2012: Pattern and timing of diversification of Cetartiodactyla (Mammalia, Laurasiatheria), as revealed by a comprehensive analysis of mitochondrial genomes. Comptes Rendus Biologies 335, 32-50.
Hassanin, A. & Douzery, E. J. P. 2003: Molecular and morphological phylogenies of Ruminantia and the alternative position of the Moschidae. Systematic Biology 52, 206-228.
Kuznetsova, M. V., Kholodova, M. V. & Danilkin, A. A. 2005: Molecular phylogeny of deer (Cervidae : Artiodactyla). Russian Journal of Genetics 41, 742-749.
Meng, X. X., Yang, Q. S., Feng, Z. J., Xu, H. F., Perkins, G. C., Feng, J. C. & Zhang, D. J. 2008: Seasonal behavioral patterns of captive alpine musk deer (Moschus sifanicus): Rut and pre-rut comparisons. Biologia 63, 594-598.
Su, B., Wang, Y. X., Lan, H., Wang, W. & Zhang, Y. P. 1999: Phylogenetic study of complete cytochrome b genes in musk deer (genus Moschus) using museum samples. Molecular Phylogenetics and Evolution 12, 241-249.
Vislobokova, I. A. 1990: The basic features of historical development and classification of the Ruminantia. Paleontological Journal 4, 3–14.
Webb, S. D. & Taylor, B. E. 1980: The phylogeny of hornless ruminants and a description of the cranium of Archeomeryx. Bulletin of the American Museum of Natural History 167, 117-158.
Yang, Q. S., Meng, X. X., Xia, L. & Feng, Z. J. 2003: Conservation status and causes of decline of musk deer (Moschus spp.) in China. Biological Conservation 109, 333-342.
Zhou, Y., Meng, X., Feng, J., Yang, Q., Feng, Z., Xia, L. & Bartoš, L. 2004: Review of the distribution, status and conservation of musk deer in China. Folia zoologica 53, 129-140.

The family Moschidae involves 7 species of musk deer, inhabiting forests and mountains of East Asia (from Afghanistan to the Himalayas, from Tibet and China to Siberia). This article summarizes current know­ledge of individual species characteristics, including their phylogeny and natural history. Since these animals are a valuable source for the traditional Chinese medicine, they are the most endangered ungulate species in the world.