Rostlinný hormon auxin je známý jako regulátor prodlužování stonku a (ne)aktivity postranních pupenů. Ve skutečnosti ale dokáže mnohem více. Ovšem jen za předpokladu, že se ho správné množství vyskytuje ve správném místě a čase. Příjem auxinového signálu zajišťují receptory uvnitř buňky i na jejím povrchu.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Ding, Z., Galván-Ampudia, C.S., Demarsy, E., Langowski, L., Kleine-Vehn, J., Fan, Y., Morita, M.T., Tasaka, M., Fankhauser, C., Offringa, R., Friml, J., 2011. Light-mediated polarization of the PIN3 auxin transporter for the phototropic response in Arabidopsis. Nat. Cell Biol. 13, 447–452.
Gomez-Roldan, V., Fermas, S., Brewer, P.B., Puech-Pages, V., Dun, E.A., Pillot, J.-P., Letisse, F., Matusova, R., Danoun, S., Portais, J.-C., Bouwmeester, H., Becard, G., Beveridge, C.A., Rameau, C., Rochange, S.F., 2008. Strigolactone inhibition of shoot branching. Nature 455, 189–194.
Mravec, J., Skůpa, P., Bailly, A., Hoyerová, K., Křeček, P., Bielach, A., Petrášek, J., Zhang, J., Gaykova, V., Stierhof, Y.-D., Dobrev, P.I., Schwarzerová, K., Rolčík, J., Seifertová, D., Luschnig, C., Benková, E., Zažímalová, E., Geisler, M., Friml, J., 2009. Subcellular homeostasis of phytohormone auxin is mediated by the ER-localized PIN5 transporter. Nature 459, 1136–1140.
Tan, X., Calderon-Villalobos, L.I.A., Sharon, M., Zheng, C., Robinson, C.V., Estelle, M., Zheng, N., 2007. Mechanism of auxin perception by the TIR1 ubiquitin ligase. Nature 446, 640–645.
Umehara, M., Hanada, A., Yoshida, S., Akiyama, K., Arite, T., Takeda-Kamiya, N., Magome, H., Kamiya, Y., Shirasu, K., Yoneyama, K., Kyozuka, J., Yamaguchi, S., 2008. Inhibition of shoot branching by new terpenoid plant hormones. Nature 455, 195–200.

The plant hormone auxin is a long-known regulator of shoot elongation and auxiliary bud (in)activity. But there is much more about it – if the right amount of auxin appears at the right place and time. The auxin signal is perceived by both intracellular and surface receptors.