V uplynulém roce (2012) máme doloženy poznatky o poškozování zateplených budov ptáky v městské části Královo Pole v Brně. Na lo­kalitě jsme zjistili přítomnost strakapouda velkého (Dendrocopos major), straka­pouda malého (D. minor) a žluny zelené (Picus viridis). Půl roku po ukončení rekonstrukčních prací se zájem těchto tří druhů šplhavců soustředil na omítky a obložení pláště domů polystyrenem, především v prostoru těsně pod střešní římsou. Pozornost jsme soustředili na činnost největšího druhu – žluny zelené (rozměry jedince byly 30–33 cm). V článku je podrobně popsán průběh činnosti dlabání dutiny.

The European Green Woodpecker (Picus viridis) excavated holes under the eaves of roof of the polystyrene-clad houses. De­tailed observation in late autumn revealed a cavity with a two-litre volume hollowed out over five hours.