U pozemních veverkovitých hlodavců, kam řadíme psouny (Cynomys), sviště (Marmota) a několik rodů syslů (Ammospermophilus, Notocitellus, Otospermophilus, Callospermophilus, Ictidomys, Poliocitellus, Xerospermophilus, Urocitellus, Spermophilus), je hojně rozšířeno vydávání akustických varovných signálů, jejichž účelem je zejména varovat potomky a příbuzné v kolonii před hrozícím nebezpečím. Tyto varovné signály se vyznačují značnou vnitrodruhovou a mezidruhovou variabilitou. Severoamerické druhy syslů mají ve svém hlasovém repertoáru dva typy varovných signálů, přičemž jeden se uplatňuje při setkání s pozemními predátory, zatímco druhý při setkání s dravci. Varovné signály syslů mohou kódovat také informace o svých původcích, u mnoha druhů byla zjištěna především značná individuální variabilita. Individuálně odlišné varovné signály umožňují syslům rozpoznávat nespolehlivá varování nebo vyhodnocovat míru hrozícího nebezpečí dle počtu varujících jedinců nebo odhadnutím směru, kterým se nebezpečí pohybuje. Varovné signály jsou také často výrazně druhově specifické, což je předurčuje k tomu stát se vhodným znakem k identifikaci druhů či poddruhů a do jisté míry k řešení některých taxonomických a systematických otázek.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Blumstein D. T., Verneyre L. a Daniel J. C. 2004. Reliability and the adaptive utility of discrimination among alarm callers. Proceedings of the Royal Society B 271: 1851-1857.
Fagerstone K. A. 1987. Comparison of vocalizations between and within Spermophilus elegans elegans and S. richardsonii. Journal of Mammalogy, 68, 853-857.
Hare J. F. 1998. Juvenile Richardson´s ground squirrels, Spermophilus richardsonii, discriminate among individual alarm callers. Animal Behaviour 55: 451-460.
Hare J. F. a Atkins B. A. 2001. The squirrel that cried a wolf: reliability detection by juvenile Richardson´s ground squirrels (Spermophilus richardsonii). Behavioral Ecology and Sociobiology 51: 108-112.
Helgen K. M., Cole F. R., Helgen L. E. a Wilson D. E. 2009. Generic revision in the holarctic ground squirrel genus Spermophilus. Journal of Mammalogy 90: 270–305.
Leger D. W., Owings D. H a Gelfand D. L. 1980. Single-note vocalizations of California ground squirrels: Graded signals and situation-specifity of predator and socially evoked calls. Zeitschrift für Tierpsychologie 52: 227-246.
Matrosova V. A., Blumstein D. T., Volodin I. A. a Volodina E. V. 2011. The potential to encode sex, age and individual identity in the alarm calls of three species of Marmotinae. Naturwissenschaften 98: 181–192.
Matrosova V. A., Volodin I. A. a Volodina E. V. 2009. Short-term and long-term individuality in speckled ground squirrel alarm calls. Journal of Mammalogy 90: 158-166.
Matrosova V. A., Volodin I. A., Volodina E. V. a Vasilieva N. A. 2010. Stability of acoustic individuality in the alarm calls of wild yellow ground squirrels Spermophilus fulvus and contrasting calls from trapped and free-ranging callers. Naturwissenschaften 97: 707–715.
Owings D. H. a Leger D. W. 1980. Chatter vocalizations of California ground squirrels: Predator- and social-role specificity. Zeitschrift für Tierpsychologie 54: 163-184.
Sherman P. W. 1977. Nepotism and the evolution of alarm calls. Science 197: 1246-1253.
Sherman P. W. 1985. Alarm calls of Belding´s ground squirrels to aerial predators: nepotism or self-preservation? Behavioral Ecology and Sociobiology 17: 313-323.
Sloan J. L. a Hare J. F. 2008. The more the scarier: Adult Richardson´s ground squirrels (Spermophilus richardsonii) assess response urgency via the number of alarm signallers. Ethology 114: 436–443.
Thompson A. B. a Hare J. F. 2010. Neighbourhood watch: Multiple alarm callers communicate directional predator movement in Richardson's ground squirrels Spermophilus richardsonii. Animal Behaviour 80: 269–275.
Warkentin K. J., Keeley A. T. H. a Hare J. F. 2001. Repetitive calls of juvenile Richardsonʼs ground squirrels (Spermophilus richardsonii) communicate response urgency. Canadian Journal of Zoology 79: 569-573.
Wilson D. R. a Hare J. F. 2004. Ground squirrel uses ultrasonic alarms. Nature 430: 523.
Wilson D. R. a Hare J. F. 2006. The adaptive utility of Richardson´s ground squirrel (Spermophilus richardsonii) short-range ultrasonic alarm signals. Canadian Journal of Zoology 84: 1322-1330.

Ground-dwelling sciurids, including prai­rie dogs (Cynomys), marmots (Marmota) and several genera of ground squirrels (e.g. Ammospermophilus, Spermophilus, Notocitellus, Ictidomys, Urocitellus), emit alarm calls in the presence of predators to warn their kin. These calls show high intra- and inter-species variation. The alarm calls of many species have potential to encode information about caller identity, and possibly enable the ground squirrels to recognize unreliable callers or to estimate the degree of risk. The alarm calls can be used to determine species or subspecies, and can also help resolve some taxonomic complexities.