Seznam doporučené a citované literatury:

Krkonoše. Jizerské hory 2002–2012. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. ISSN 1214-9381.
Krkonoše: Měsíčník o přírodě a lidech 1968–2002. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. ISSN 0323-0694.
Krkonošský národní park. Zprávy 1964–1968. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku.
Opera Corcontica = Krkonošské práce 1965–2012. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. ISSN 0139-925X.
Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1978–1984, 1992–2013. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku.
Informační zpravodaj Správy Krkonošského národního parku 1977–1992. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku.

Brychtová J. a Krause J. 2005. Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. [CD] Správa KRNAP Vrchlabí, 2005. Dostupné také on-line z http://www.krnap.cz/krajinny-raz-studie/
Fanta J. et al. 1969. Příroda Krkonošského národního parku. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství. 221 s.
Flousek J. (ed.) et al. 2007. Krkonoše: příroda, historie, život. 1. vyd. Praha: Baset. 863 s., 1 CD s rejstříky a bibliografií. ISBN 978-80-7340-104-7.
Flousek J. a Gramsz B. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš = Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy: (1991–1994). Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 1999. 424 s. ISBN 80-902489-6-9.
Jeník J. 1961. Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku: Teorie anemo-orografických systémů. 1. vyd. Praha: ČSAV. 409 s.
Klika J. (ed.) 1948. Příroda v Krkonoších: Přírodovědecký průvodce. 1. vyd. Praha: Česká grafická unie. 245 s.
Klimeš P. 2007. Krajina Krkonoš v proměně století = Riesengebirgslandschaft in hundertjähriger Wandlung. 1. vyd. Horní Maršov: Veselý výlet pro Správu Krkonošského národního parku. 304 s. ISBN 978-80-902093-1-2.
Lokvenc T. 1978. Toulky krkonošskou minulostí. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 267 s.
Sýkora B. et al. 1983. Krkonošský národní park. 1. vyd. Praha: Správa Krkonošského národního parku ve Státním zemědělském nakladatelství. 276 s.
Šourek J. 1970. Květena Krkonoš: český a polský Krkonošský národní park. 1. vyd. Praha: Academia. 451 s.
Štursa J. (ed.) 1977. Člověk a horská příroda ve XX. století: sborník referátů z vědecké konference pořádané Správou Krkonošského národního parku a její vědeckou radou. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. 75 s.
Štursa J. a Dvořák J. 2009. Atlas krkonošských rostlin. 1. vyd. České Budějovice: Karmášek. 329 s. ISBN 978-80-87101-06-3.
Vaněk J., Flousek J. a Materna J. 2011. Atlas krkonošské fauny. 1. vyd. České Budějovice: Karmášek. 384 s. ISBN 978-80-87101-31-5.