Krkonoše mají v poměru ke své malé rozloze a nevelké nadmořské výšce mimořádné množství specifických forem a jevů jak geologických, tak zvláště geomorfologických. Tato neživá složka je určující pro reliéf, a tím má v rozhodující míře také roli krajinotvornou. Článek seznamuje mimo jiné s geologickou stavbou pohoří a jednotlivými procesy, jejichž působením se utvořily rozmanité reliéfové formy v současné podobě Krkonoš.

Considering its relatively small area and modest altitude the Krkonoše Mts. (Giant Mts.) offers a large number of unique geological and particularly geomorphological features and phenomena. This abiotic component is of key importance for the land­scape formation. The geological structure of the mountain range and processes shaping the geomorphology of the Krkonoše Mts. are summarized