Komplex druhů pšenice setá (Triticum aestivum) – pýr prostřední (Thinopyrum intermedium) – pýr plazivý (Elymus repens) představuje zajímavý příklad potenciálního genového toku plodina – planý příbuzný na území střední Evropy. Poznání genomických konstitucí a evolučních historií obou polyploidních druhů pýru a ohodnocení frekvence vzniku jejich hybridů představují nezbytný předpoklad pro ohodnocení frekvence hybridizace v rámci celého komplexu.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Peto FH 1936. Hybridization of Triticum and Agropyron. II. Cytology of the male parents and F1 generation. Canadian Journal of Research Section C – Botanical Sciences, 14: 203–214.
Matsumura S 1952. Hybrids between wheat and Agropyron. Japanese Journal of Genetics, 23: 27–29.
Cauderon Y 1958. Étude cytogénétique des Agropyrum français et de leurs hybrides avec les blés. Annales de l’Amélioration des Plantes, 8: 389–567.
Löve Á 1984. Conspectus of the Triticeae. Feddes Repertorium, 95: 425–521.
Mason-Gamer RJ 2004. Reticulate evolution, introgression, and intertribal gene capture in an allohexaploid grass. Systematic Biology, 53: 25–37.
Mahelka V, Kopecký D 2010. Gene capture from across the grass family in the allohexaploid Elymus repens (L.) Gould (Poaceae, Triticeae) as evidenced by ITS, GBSSI, and molecular cytogenetics. Molecular Biology and Evolution, 27: 1370–1390.
Mahelka V, Kopecký D, Baum BR 2013. Contrasting patterns of evolution of 45S and 5S rDNA families uncover new aspects in the genome constitution of the agronomically important grass Thinopyrum intermedium (Triticeae). Molecular Biology and Evolution, In press.

The Wheat (Triticum aestivum) – Intermediate Wheatgrass (Thinopyrum intermedium) – Couch Grass (Elymus repens) species complex is a potential case of gene flow between crop and wild relatives in the Central European area. Understanding the genomic constitutions and evolutionary histories of both polyploid Wheatgrasses and the assessment of frequency of their hybrid formation are basic prerequisities for understanding the gene flow within the whole species complex.