Cílem článku je seznámit s charakteristickými rysy po celém světě rozšířené čeledi slíďákovití (Lycosidae) a připomenout, jak její studium ovlivnilo činnost české arachnologie, která se tak zasloužila o vyřešení některých problémů. Slíďáci nejsou pouze jedna ze 38 čeledí pavouků žijících na území České republiky – překvapují řadou vlastností, z nichž tou nejvýznamnější je dominantní postavení v naší přírodě. Životní projevy slíďáků jsou tak výrazné, že si jejich neustálého pobíhání musí povšimnout každý pozorovatel. Obdobně se rozvíjel pozoruhodný mnohostranný výzkum čeledi slíďákovití. Vedle historie jejich výzkumu jsou přiblíženy otázky faunistické.

Seznam použité a v článku citované literatury:

Alderweireldt M. & Jocque R. 1992: A review of the nebulosa-group of Pardosa Koch 1847 in Africa, a complex vith soma highly variable species (Araneae, Lycosidae). Trop. Zool. 5: 73-113
Ballarin F., Marusik Y.M., Omelko M.M. & Koponen S. 2012: On the Pardosa monticula species group (Araneae: Lycosidae) from Middle Asia. Arthropoda Selecta 21(2): 161-182.
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I. 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 90: 13-184.
Buchar J. 1959: Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen der Gattung Trochosa (C.L.Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1959: 159-164.
Buchar J, 1962: Příspěvek k arachnofauně louky. Rozpravy ČSAV, řada MPV 72(7): 101-109.
Buchar J. 1963: Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L. Koch)(Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1963: 191-201.
Buchar J. 1966a: Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. Čs. Společ. zool. 30: 210-218.
Buchar J. 1966b: Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell).(Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carol. Biologica 1966(1): 1-8.
Buchar J. 1968: Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool. 32: 116-130.
Buchar J. 1970: Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 41 [1969], Suppl. N. 1: 217-225.
Buchar J. 1971: Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczynski) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carol.-Biol. 1970: 121-129.
Buchar J. 1972: Rozbor pavoučí zvířeny Čech. Habilitační práce na Karlově univerzitě, Praha, pp.1-265 (I), 266-394 (II).
Buchar J. 1976: Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. Khumbu Himal, 5: 201-227, 12 Abb.; Innsbruck – München.
Buchar J. 1980: Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.,61(1/2): 77-91; Frankfurt a. M.
Buchar J. 1981: Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. Čs. Společ. zool. 45: 4-13.
Buchar J. 1992: Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin aživočichů ČSFR. Príroda, Bratislava, pp. 39-53.
Buchar J. 1995: Bohemian wolf spiders (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carol.-Biol 39: 3-28.
Buchar J. 1997a: Lycosidae aus Bhutan 1. Venoniinae umd Lycosinae (Arachnida, Araneae). Entomologica Basiliensia 20: 5-32.
Buchar J. 1997b: Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1-28.
Buchar J. 1999: Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica 45: 135-154.
Buchar 1999: Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska (Some unpublished data of Slovakian spiders) (Araneae). Entomofauna carpathica 11: 33-42 (in Czech, English summary).
Buchar J. 2001: Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae – Biologica 45: 257-266.
Buchar J. 2005: Aeronautické chování pavouků. Živa 53(41): 121-123.
Buchar J. 2009: Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contributions to Natural History 12: 315-340.
Buchar J. & Dolanský J. 2011: New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Klapalekiana 47: 5-10.
Buchar J. & Hajer J. 2011: Pavouci NPR Božidarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrůKrušnýcg hor 1,2. Živa 59 (5+6): 239-242, 281-284.
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. 2006: On the identity of Arctosa variana C.L.Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related spedies (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13(9):329-336.
Buchar J. & Merrett P. 2008: Konrad Thaler, 1940-2005. Bull. Br. arachnol. Soc. (2008) 14 (4): 211-212.
Buchar J. & Polenec A. 1974: Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 38: 81-85.
Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. Edited by P.Merret, Peres Publishers, Praha: 1-349.
Buchar J & Thaler K. 1993: Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse de Zoologie 100: 327-341.
Buchar J & Thaler K. 1995: Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tierzoogeographischeÜbersicht. Carinthia II 185/105: 481-498.
Buchar J & Thaler K. 1997: Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max p. (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tierzoogeographischeÜbersicht. Carinthia II 187/107: 515-539.
Buchar J. & Thaler K. 2002: Über Pardosa atomaria (C.L.KOCH) und andere Pardosa-Arten an Gerollufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae: Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34 (1): 445-465.
Buchar J & Thaler K 2004: Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alpecosa striatipes (C.L.Koch) und A. mariae (Dahl)(Araneae, Lycosidae). Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 271-280.
Buchar J. & Žďárek J. 1960: Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1960: 87-102.
Chyzer C, & Kulcyznski W. 1891: Araneae Hungariae. Tomus I: Salticoidae, Oxyopidae, Lycosoidae, Heteropodoidae, Misumenoidar, Euetrioidae, Tetragnathoidae, Uloboroidae, Pholcoidae, Scytodoidae, Urocteoidae, Eresoidae, Dictynoidae. Editio Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, 178 pp.
Chyzer C. & Kulcyznski W. 1894: Araneae Hungariae. Tomi II-di pars prior: Theridioidae. Editio Academiae Scienciarum Hungaricae, Budapest, pp. 1-156.
Chyzer C. & Kulcyznski W. 1897: Araneae Hungariae. Tomi II-di pars posterior: Zodarioidae, Agalenoidae, Drassoidae, Zoropseoidae, Dysderoidae, Filistatoidae,Calomatoidae, Therafosoidae. Editio Academiae Scienciarum Hungaricae, Budapest, pp. 145-370.
De Lattin G. 1967: Grundriss der Zoogeographie. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.P.: 602.
Deltshev C.D. & Blagoev G.A. 1995: A critical review of family Lycosidae (Araneae) in Bulgaria. Revue arachnol. 10: 171-198.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). The Journal of Arachnology 36: 202-203.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. 2010a: Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). The Journal of Arachnology 38: 504-510.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. 2010b: Biology of a rare mountain-peat-bog wolf spider Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae). In: Šustr P. (ed.): Research actualities in Bohemian / Bavarian Forest. Abstract book. Srní 19.-20.10.2010, P.: 27.
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. 2011: Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol 108: 1-16.
Dolejš P., Buchar J., Smrž J. 2011: Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). 26th European Congressof Arachnology, Israel 2011. Program & Abstracts, 4-8 SEPTEMBER: p. 9.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. 2012: Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?, Invertebrate Reproduction & Development, 56: 1, 72-78.
Fuhn I.E. & Niculescu -Burlacu F. 1971: Fam. Lycosidae. Fauna Rep. soc. Romania, Arachnida 5 (3): 1-256 pp.
Gajdoš P., Svatoň J. & Sloboda K. 1999: Catalogue of Slovakian Spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II)(in Slovak and Englisch).
Harvey P.R. Nellist D.R. & Telfer M.G. (eds) 2002: Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volumes 1 & 2. Huntingdon: Biological Records Centre. 397 p.
Hrabec J. 2004: Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině. Ochrana přírody 59: 18.
Janetschek H. 1990: Als Zoologe am Dach der Welt. Ber. nat.-med. Vereins Innsbruck. Suppl. 6: 1-119.
Kořínková T. & Král J., 2013: (Chapter 12) Karyotypes, Sex Chromosomes, and Meiotic Division in Spiders. In. Nentwig W. (ed.) Spider Ecophysiology. Springer Heidelberg New York Dordrecht London. Str. 529.
Košulič O. & Hula V. 2011: The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus.Moraviae Sci. Biol. 96 (1):29-40.
Kratochvíl J, 1931: Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13: 68-73.
Kratochvíl J. 1933: Studie o západomoravských Lycosidách. Čas. mor. zem. musea 28-29 (1931-1932): 533-545.
Kratochvíl J. 1935: Araignées nouvelles ou non encore singnalées en Yugoslavie. Premi‘ere partie. Folia zool. hydrobiol. Riga, 8 (11): 10-25, 16 fig
Kratochvíl J. 1951: Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda 44: 19-22 (in Czech).
Král J. & Buchar J. 1999: Karyology of wolf spiders (Lycosidae). Abstracts of 18th European Colloquium of Arachnology, Slovakia.
Král J.. Kořínková T. & Forman N., 2011: Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Progran and Abstract Book, 4-8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 37.
Kubcová L. & Buchar J. 2005: Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37(2): 1)325-1352.
Kůrka A. 1995: Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.). Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology. České Budějovice, p. 226.
Kůrka A. & Buchar J. 2008: Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří Spiders (Araneae) of the Oblík hill in the Central Bohemian Highlands. Sborník Severočeského muzea – Přírodní vědy, Liberec (v tisku).
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. 2007: Pavouci (Araneae) Prahy. Natura Pragensis 18: 5-126.
Kůrka A. & Kovařík F. 2003: České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci /Araneae) a štíří (Scorpiones) – Národní muzeum /zoologické oddělení PM) Praha. 167 str.
Lugetti G. & Tongiorgi P. 1969: Richerche sul genere Alopecosa SIMON (Araneae-Lycosidae). - Atti Soc. tosc. Sci. nat. Mem. B 76: 1-100.
Michalková V. & Pekár S. 2009: How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera: Carabidae). Biological Control 51: 444-449.
Mikyška R. a kolektiv pracovníků Botanického ústavu ČSAV 1968: Vegetace ČSSR A2. Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Nakladatelství ČSAV, Praha. 204 str.
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K.P. 1999: Morphological variation in Pardosa maisa HIPPA & MANNILA 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 79: 11-18
Miller F. 1947: Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna. Archív Svazu na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 128 pp. 
Miller F. 1971: Řád Pavouci – Araneida. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-306.
Miller F. 1974: Pavoučí fauna řepných polí v okolí Chválkovic a Nákla na Hané. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 15, Supplementum: 175-181.
Miller F. & Buchar J. 1972: Einige neueSpinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carol.-Biologica 1970: 383-398.
Nosek 1895: Seznam českých a moravských pavouků. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká 1895 (3): 1-56.
Nosek 1905: Araneiden,Opilioniden und Chernetiden. In Penther A. & Zederbauer E. (eds), Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dag (Kleinasien). Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums 20: 114-154.
Pantini P. & Isaia M. 2008: New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). Arthropoda Selecta 17 (1-2): 133-144.
Planas E, Fernández-Montraveta C. & Ribera C., 2013: Molecular systematics of the wolf spider genus Lycosa (Araneae: Lycosidae) in the Western Mediterranean Basin. Molecular Phylogenetics and Evolution 67: 414-428.
Roewer C.F. 1959: Araneae Lycosaformia 2 (Lycosidae). Fortsetzung. Inst.Parcs nat. Congo Belge, Explortion du Parc nat. Upemba (Mission G.F. de Witte) 55: 519-1040. Bruxelles.
Růžička V. 2005: Araneae (pavouci). In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny. Praha, pp. 76-82.
Růžička V. & Buchar J. 2007/2008: Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001-2007 /Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001-2007/. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 29/30: 3-32.
Řezáč M., Macík S., Dolanský J., Henriques S., Chvátalová I., Korba J., Korenko S., Macek R., Šnajdara P., Vinkler S. & Chmelová K. 2008: Návrat tarantule aneb slíďák tatarský opět v České republice. Živa 56: 25-27.
Schenkel E. 1938: Spinnentiere von der Iberischen Halbinsel, gesammelt von Prof. Dr O. Lundblad, 1935. Ark. Zool. 30A (24): 1-29
Simon E. 1937: Les Arachnides de France 6(5): 979-1298. Roret. Paris
Skuhravý V. 2008: Historie a současnost entomologie v Česku. History and present times of entomology in Czechia. ČZT s.r.o. Letohradská 48, 170 00 Praha 7.
Slavík B. 1984: Grundlegende Phytochorotypen der Tschechischen Socialistischen Republik. Preslia, Praha 56: 241-265.
Smola V. 2007: Překvapivé chování běžného druhu slíďáka. Živa 55: 31-33.
Smola V. Opatová V. Kubcová L. & Buchar J. 2008: Překvapivá etologie rodu Xerolycosa. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 184-185.
Song D.X., Zhu M.S. & Chen J. 2001: The Fauna of Hebei, China: Araneae. Shijiazhuang: Hebei Science Technology Publishing House 510 pp.
Štys P & Buchar J. 2002: Comment on the proposed fixation of Lycosa alacris C.L.Koch, 1833 as the type species of Pardosa C.L.Koch, 1847 (Arachnida, Araneae) to conserve the usage of Pardosa and of Alopecosa Simon, 1835 (Case 3174, see BZN 59: 7-11). Bull. Zool. Nomenclature 59(3): 203.
Thaler K. & Buchar J. 1994: Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa, Alopecosa, Lycosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tierzoogeographische Übersicht. Carinthia II 184/104: 357-375.
Thaler K. & Buchar J 1996: Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia, Pardosa (p.p.), Pirata, Xerolycosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tierzoogeographi-sche Übersicht. Carinthia II 186/106: 393-410.
Thaler K., Buchar J. & Knoflach B. 2000: Notes of wolf-spiders from Greece (Araneae: Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 32: 1071-1091.
Tikader B.K. & Malhotra M.S. 1980: The fauna of India. Vol. I Araneae, Part 2 Lycosidae. Pp. 259-446. Printed in India by Sangam Press Pvt. Ltd., Poona 29.
Tongiorgi P. 1966a: Italian wolf spiders of the genus Pardosa (Araneae: Lycosidae). - Bull. Mus. Comp. Zool. 134 (8): 275-334.
Töpfer-Hofmann G., Cordes D. & von Helversen O. 2000: Cryptic species and behavioural isolation in the Pardosa lugubris group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. Bull. Br. arachnol. Soc. (2000) 11(7): 257-274.
Vlček K. 1995: The wolf spider Pardosa alacris (Araneae, Lycosidae): the courtship display of this and related species and pheromone communication. In Růžička V. (ed), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějjovice, pp. 174-183.

The article presents the characteristic features of the worldwide wolf spider family (Lycosidae) and describes how its study has affected Czech arachnology, which takes credit for resolving several issues. Among the 38 families of spiders living in the Czech Republic, wolf spiders are remarkable for their ecology. Wolf spider vital signs are so prominent that every observer inevitably notices their constant movement. In addition to history of the research into the wolf spider family, some faunistic issues are also presented.