V souvislosti s výzkumem změn globálního podnebí a jejich dopadem na přírodu ožívá v poslední době i zájem o měkkýše jako indikátory stavu prostředí v nejmladší geologické minulosti – období od konce posledního glaciálu do současnosti. Podkladem k úspěšnému využití malakozoologických dat při rekonstrukci vývoje podnebí i přírodního prostředí je co možná nejpřesnější vědomost o ekologii da­ných plžů i jejich společenstev známých jak ve fosilním, tak v recentním stavu z našeho území. Článek ve stručnosti představuje, jaké poznatky dnes nabízí malakozoologie v našich zemích i v sousedství.

Fossil continental molluscs have not hitherto been regarded as reliable paleoenvironmental indicators. Little was known about their ecological requirements or their position in characteristic biomes of the Quaternary climatic cycle, for instance in the loess steppe. Only recent analyses of their assemblages in a broad environmental context have shown that they are indicative of a number of important environmental phenomena in the same way as pollen grains or vertebrate remains.