V létě 2011 vzbuzovala pozornost otázka boje proti lýkožroutovi smrkovému (Ips typographus) na Šumavě. Tento článek si klade za úkol podívat se na problém lýkožrouta na Šumavě z hlediska populační ekologie. Ukazujeme, že pro lýkožrouta jsou typické cyklické gradace – náhlé vzestupy populačních hustot se střídají s obdobími, kdy jeho početnost je relativně malá. Uvádíme nejdůležitější faktory ovlivňující změny v početnosti lýkožrouta. Uzavíráme tím, že v jádrových zónách národního parku by se člověk měl vyvarovat všech zásahů, zatímco v okolních nárazníkových zónách by se mělo proti lýkožroutovi důsledně zasahovat.

Použitá a doporučená literatura:
Berryman A.A., Kindlmann P. (2008) Population systems: A general introduction. Springer, Dordrecht.
Grodzki W., Jakuš R., Lajzová E., Sitková Z., Maczka T., Škvarenina J. (2006) Effects of intensive versus no management strategies during an outbreak of the bark beetle Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Annals of Forest Science 63:55-61.
Hedgren P.O., Schroeder L.M., Weslien J. (2003) Tree killing by Ips typograpnhus (Coleoptera: Scolytidae) at stand edges with and without colonized felled spruce trees. Agricultural and Forest Entomology 5:67-74.
Heurich M. (2009) Progress of forest regeneration after a large-scale Ips typographus outbreak in the subalpine Picea abies forests of the Bavarian Forest National Park. Silva Gabreta 15:49-66.
Jakuš R., Grodzki W., Jezik M., Jachym M. (2003) Definition of spatial patterns of bark beetle Ips typographus (L.) outbreak spreading in Tatra Mountains (Central Europe), using GIS. In: McManus M.L., Liebhold A.M. (eds.) Proc.: Ecology, survey and management of forest insects, 2002 September 1-5, Krakow, Poland. USDA Forest Service General Technical Report NE-311, 25-32.
Jonášová M., Prach K. (2008) The influence of bark beetles outbreak vs. salvage logging on ground layer vegetation in Central European mountain spruce forests. Biological Conservation 141:1525-1535.
Kenis M., Wermelinger B., Grégoire J.C. (2004) Natural enemies of bark beetles. In: Lieutier F., Day K.R., Battisti A., Gregoire, J.C., Evans, H.F. (eds.) Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, A Synthesis. Kluwer, Dordrecht, pp. 237-290.
Kindlmann P., Dixon A.F.G. (1990) Role of plant abundance in determining the abundance of herbivorous insects. Oecologia 83:281-283.
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012) Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Karolinum, Praha.
Landres P.B., Morgan P., Swanson F.J. (1999) Overview of the use of natural variability concepts in managing ecological systems. Ecological Applications 9:1179-1188.
Lieutier F., Day K.R., Battisti A., Gregoire, J.C., Evans, H.F. (eds.) (2007) Bark and wood boring insects in living trees in Europe, A synthesis. Springer, Dordrecht.
Raffa K.F., Berryman A.A. (1983) The role of host plant resistance in the colonization behaviour and ecology of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). Ecological Monographs 53:27-49.
Royama T. (1984) Population dynamics of the spruce budworm Choristoneura fumiferana. Ecological Monographs 54:429-462.
Schroeder L.M., Lindelöw A. (2002) Attacks on living spruce trees by the bark beetle Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae) following a storm-feeling: a comparison between stands with and without removal of wind-felled trees. Agricultural and Forest Entomology 4:47-56.
Wermelinger B. (2004) Ecology and management of the spruce bark beetle Ips typographus - a review of recent research. Forest Ecology and Management 202:67-82.
Wichmann L., Ravn H.P. (2001) The spread of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) attacks following heavy windthrow in Denmark, analysed using GIS. Forest Ecology and Management 148:31-39.

During summer 2011, severe outbreak of the Spruce Bark Beetle (Ips typographus) occurred in the Šumava National Park (NP). We aim to elucidate the laws governing population dynamics of this species and conclude that logging of all infested trees in the NP buffer zones, accompanied by a non-intervention policy in the core zones, is a strategy that will protect both, forests surrounding the NP and the most valuable mountain spruce stands in the Šumava NP.