Poznání historie horských smrčin Šumavy a toho, jak se přirozeně v čase mění, je kritické pro nastavení správného a efektivního managementu zdejších lesů. Cílem příspěvku je pomocí letokruhové analýzy a analýzy archivních materiálů poodkrýt to, jak v minulosti vznikaly porosty horských smrčin a popsat jejich historii narušení. Podobně jako v současnosti, také v minulosti hrála silná a rozsáhlá přírodní narušení důležitou roli ve struktuře a dynamice lesa. Část území byla formována lesním hospodařením.

Pod náhledy obrázků ke stažení pdf soubor s doplňující tab. 2

Použitá literatura:
Čada a Svoboda 2011. Structure and origin of mountain Norway spruce in the Bohemian Forest. Journal of Forest Science 57, 523–535
Svoboda a kol. 2012. Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science 23, 86–97
Čada a kol. 2013. Dendrochronological reconstruction of the disturbance history and past development of the mountain Norway spruce in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management 295, 59–68
Brůna a kol. 2013. Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management 305, 294–306.
Další zdrojové materiály jsou k dispozici u prvního autora.

Understanding the history of coniferous forests and their natural changes over time is critical for proper and effective forest management. The text describes the origin and disturbance history of the mountain Norway Spruce (Picea abies) forests in the Šumava Mts. (Bohemian Forest) using tree--ring and archival documents analyses. Severe and extensive natural disturbances play and have played a fundamental role in forest structure and dynamics. Part of the territory has been shaped by forest management.