Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je jedním z ekonomicky nejvýznamnějších „škůdců“ produkčních smrkových porostů v Eurasii a vzbuzuje množství otázek o formách ochrany lesů v národních parcích. Článek popisuje různé aspekty biologie tohoto druhu, jeho vývojový cyklus během roku, rozmnožování, imaginární diapauzu a přezimování.

Použitá a doporučená literatura:
Annila E. (1969) Influence of temperature upon the development and voltinism of Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae). Annales Zoologici Fennici 6:161-208.
Košťál V., Doležal P., Rozsypal J., Moravcová M., Zahradníčková H., Šimek P. (2011): Physiological and biochemical analysis of overwintering and cold tolerance in two Central European populations of the spruce bark beetle, Ips typographus . Journal of Insect Physiology 57: 1136 – 1146.
Walker K. (2009) European spruce bark beetle (Ips typographus) Pest and Diseases Image Library. Updated on 2/6/2009 11:58:29 AM. HYPERLINK "http://www.padil.gov.au" http://www.padil.gov.au.
Wermelinger B. (2004) Ecology and management of the spruce bark beetle Ips typographus - a review of recent research. Forest Ecology and Management 202: 67 - 82.
Wermelinger B., Epper C., Kenis M., Ghosh S., Holdenrieder O. (2012): Emergence patterns of univoltine and bivoltine Ips typographus (L.) populations and associated natural enemies. Journal of Applied Entomology 136: 212 – 224.

Ips typographus is an important pest of Eurasian spruce monocultures. Recent out­breaks in the Šumava National Park started extensive political and public discussions related mainly to the questions of pest management in natural protected areas. The article reviews the biology and some aspects of the physiology and ecophysiology of this species.