Prostor pro velká zvířata, zejména savce, v Evropě ubývá. Jedním z posledních území ve střední Evropě, kde ještě zůstalo dostatek místa pro velká zvířata, je Šumava se sousedním Bavorským lesem. Na tomto území stále mohou probíhat přírodní procesy, velcí herbivorní savci (jelen evropský, srnec obecný, los evropský) zde nacházejí dostatek prostoru pro své potravní nároky, velké šelmy (rys ostrovid) dostatek prostoru pro soužití predátora a kořisti. Článek se věnuje popisu aktivit a výsledků výzkumného projektu, který pomocí nejmodernějších technologií (GPS telemetrie, fotopasti) na Šumavě studoval ekologické otázky týkající se zmíněných velkých savců.

The Šumava Mts. and the neighbouring Bavarian Forest belong to the last areas in Central Europe, where large herbivorous mammals (Red Deer – Cervus elaphus, Roe Deer – Capreolus capreolus and European Moose – Alces alces) can find enough space for their food requirements and can coexist with their predator (Lynx – Lynx lynx). The activities and results of research project aimed at environmental issues related to these species using the up-to-date technologies (GPS telemetry, phototraps) are presented.