Vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri) je drobný, silně ohrožený suchozemský plž, vázaný na otevřená bazická slatiniště. Po dvou nečekaných nových nálezech vrkoče Geyerova na Českomoravské vrchovině (J. Myšák, 2011) jsme toto území podrobněji prozkoumali a objevili dalších 18 lokalit. V PR Řeka jsme nalezli dokonce nejpočetnější nám známou populaci druhu v Evropě. Největší hrozbu pro vrkoče Geyerova představují zásahy do hydrologického režimu, eutrofizace (a následný sukcesní posun směrem k produktivnější vegetaci) a absence pravidelného managementu lokalit.

The tiny land snail V. geyeri is a highly en­dangered species, exclusively inhabiting alkaline tree-less spring fens. After two unexpected findings in the Bohemian-Mo­ravian Highlands, we explored this region more properly and found another 18 sites, including Nature Reserve Řeka with the ri­chest known European population. V. geye­ri is threatened mainly by hydrological changes, eutrophication and cessation of traditional management practices.