Dne 15. 4. 2013 bylo v požární nádrži v obci Stará Lysá nalezeno pět albinotických jedinců čolka obecného (Lissotriton vulgaris), mezi nimi i dvě pedomorfní samice. Jedná se o první nález pedomorfních albínů pro Českou Republiku, a to v rámci celého rodu čolek (Lissotriton, Mesotriton, Triturus). Po dobu jednoho měsíce bylo sledováno chování těchto čolků v laboratorních podmínkách a poté byli vráceni na původní lokalitu.

Použitá a doporučená literatura:
Benl G., 1965: Neotenie und Albinismus bei Triturus vulgaris vulgaris. Salamandra 1: 6–14.
Denoël M., Joly P., 2001: Adaptive significance of facultative paedomorphosis in Triturus alpestris (Amphibia, Caudata): resource partitioning in an Alpine lake. Freshwater Biology, 46: 1387–1396.
Denoël M., Poncin P., 2001: The effect of food on growth and metamorphosis of paedomorphs Triturus alpestris apuanus. Archiv für Hydrobiologie, 152: 661–670.
Denoël M., 2003: How do paedomorphic cope with lake drying? Ecography 26: 405–410.
Denoël M., Joly P., Whiteman H.H., 2005: Evolutionaryecology of facultative paedomorphosis in newts and salamanders. Biological Review 80: 663–671.
Gvoždík V., Javůrková V., Kopecký O., 2013: First evidence of a paedomorphic population of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in the Czech Republic. Acta Herpetologica 8: 53–57.
Litvinchuk,S.N., Rudyk A.M., Borkin L.J. 1996: Observation of paedomorphic newts (Triturus vulgaris) from the former Soviet union. Russian Journal of Herpetology 3: 39–48.
Modesti A., Aguzzi S., Manenti R., 2011: A case of complete albinism in Lissotriton vulgaris meridionalis. Herpetology Notes 4: 395–396
Musilová R., Zavadil V., Kotlík P., 2006: Albinismus užovky obojkové. Živa 5: 228–229.
Nečas P., Modrý D., Bublík T., 1996: Aggressiosnverhalten von männlichen Teichmolchen (Triturus vulgaris) gegenüber einem albinotischen Geschlechtsgenossen. Salamandra 32: 123–125.
Uieda W., 2000: A review of complete albinism in bats with five new cases from Brazil. Acta Chiropterologica 2: 97–105.
Wells K.D., 2007. The Ecology and Behavior of Amphibians. Chicago University Press, USA.
Zavadil V., 2007: Vývoj zbarvení částečně albinotického čolka velkého. Živa 4: 180.

Five albinotic individuals of the Common Newts (Lissotriton vulgaris), including two paedomorphic females, were caught on 15th April 2013 in a water reservoir in the village Stará Lysá. This is the first record of paedomorphic albinos of newts in the Czech Republic. The behaviour of albinotic individuals was observed in a laboratory for a period of one month.