Článek shrnuje základní informace o šumavských rašeliništích včetně historie jejich mapování, aktuálního výskytu a vylišení základních typů. Zabývá se rašeliništi zejména z pohledu jejich současné ochrany na území národního parku Šumava. Zmíněny jsou výsledky Programu revitalizace rašelinišť zaměřeného na obnovu a znovuoživení narušených lokalit. Závěr článku je věnován územní ochraně rašelinišť, její historii i současným problémům v podmínkách měnící se šumavské krajiny.

The article describes peat bogs in the Šumava Mts. including their inventory research, distribution and basic typology. The histo­ry of human impacts and current peat bog conservation within the Šumava National Park are highlighted. The first results of the Peat Bog Restoration Programme aimed at restoring disturbed sites and a history of local peat bog protection and current conservation problems are presented.