Článek popisuje pozorování dvou plavajících krtků obecných (Talpa europaea) a předkládá výčet dalších podobných pozorování. Krtci jsou patrně původně suchozemskou skupinou, která si v různých liniích v různé míře oblíbila vodní prostředí (tyto linie se mezi sebou liší třeba plaveckými styly).

Použitá a doporučená literatura:
Adams L. E., 1903: A contribution to our knowledge of the mole (Talpa europaea). Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc., 47: 1–39.
Anděra M., 2000: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze – III: Hmyzožravci (Insectivora). [Atlas of the mammals of the Czech Republic. A. Provisional version – Insectivores (Insectivora)]. Národní muzeum, Praha, 108 pp.
Anděra M. & Horáček I., 1982: Poznáváme naše savce [How to determine mammals of the Czech Republic]. Mladá Fronta, Praha, 253 pp. [In Czech].
Anděra M. & Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce [How to determine mammals of the Czech Republic]. Mladá Fronta, Praha, 328 pp. [In Czech].
Armsby A. & Quilliam T. A., 1966: Some aspects of mole behaviour. Journal of Zoology,London 149: 112–114.
Armsby A., Quilliam T. A. & Soehnle H., 1966: Some observation on the ecology of the mole. Journal of Zoology, London 149: 110–112.
Coppa G., 1993: Une taupe (Talpa europaea L.) a la nage! [A swimming mole (Talpa europaea L.)]. Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle des Ardennes, 83:42–43
Görner M. & Hackenthal H., 1987: Säugetiere Europas. Neumann Verlag, Leipzig–Radebeul, 371 pp. 
Grulich I., 1959: Význam rycí činnosti krtka obecného (Talpa europaea) v ČSR. Práce brněnské základny Československé akademie věd 31(3): 157–216.
Grzimek B. (ed.), 1990: HYPERLINK "javascript:open_window(%22http://minas.jcu.cz:80/F/U2UVJ97QEGNQLMDQT692RFSQXVPU53948UAHSNASDLA58QKHY1-00383?func=service&doc_number=000019132&line_number=0010&service_type=TAG%22);" Grzimek’s encyclopedia of mammals, vol. 1. McGraw-Hill, New York, 648 pp.
Hanawalt F. A., 1922: Habits of the common mole. Scalopus aquaticus machrinus, (Rafinesque). Ohio J. Sci., 22 (6): 164–169.
Hickman G. C., 1985: Swimming ability of talpid moles, with particular reference to the semi-aquatic Condylura cristata. Mammalia, 48(4): 505–513.
Klíma M., 1966: Některé analogie v utváření letového ústrojí ptáků a netopýrů [Certain
analogies in the formation of flying organs in birds and bats]. Lynx n. s., 6: 99–105.
Howard McCully H., 1967: The Broad-Handed Mole, Scapanus latimanus, in a marine littoral environment. Journal of Mammalogy, 48: 480–482.
Mitchell-Jones A. J., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe C., Thissen J. B. M., Vohralík V. & Zima J., 1999: The Atlas of European Mammals. Academic Press - Poyser Natural History, London, 250 pp.
Mellanby K., 1966: Mole activity in woodlands, fens and other habitat. Journal of Zoology,London 149: 35–41.
Niethammer J., 1963: Notizen über den Maulwurf (Talpa europaea). Säugetierkundliche Mitteilungen, 11: 79–80.
Reed C. A. & Riney T., 1943: Swimming, feeding and locomotion of a captive mole. American Midland Naturalist, 30(3): 790–791.
Sánchez-Villagra M. R., Horovitz I. & Motokawa M., 2006: A comprehensive morphological analysis of talpid moles (Mammalia) phylogenetic relationships. Cladistics, 22: 59–88.
Shinohara A., Suzuki H., Tsuchiya K., Zhang Y.-P., Luo J., Jiang X.-L., Wang Y.-X. & Campbell K. L., 2004: Evolution and biogeography of talpid moles from continental East Asia and the Japanese islands inferred from mitochondrial and nuclear gene sequences. Zoological science, 21: 1177–1185.
Topper S. M. C., 1985: Record of a swimming mole Talpa europaea L., 1758 in the Eemmeer, the Netherlands. Luonnon Tutkija, 28(1): 21.
Nowak R. M., 1999: Walker´s mammals of the World. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London, 1936 pp.
Witte G. R., 1997: Der Maulwurf. Westarp Wissenschaften, Magdeburg, 219 pp.

The article describes two independent ob­servations of swimming in the European Mole (Talpa europaea) and provides a re­view of previously published records. Mo­les are primary terrestrial mammals but different phylogenetic lineages show diffe­rent attitudes to water/moist habitats.