Kostnaté ryby představují nejrozmanitější a druhově nejpočetnější skupinu obratlovců na zeměkouli a jsou hostiteli mimořádně bohaté fauny cizopasníků (protist, helmintů a parazitických členovců). Znalost jejich druhového spektra, životních cyklů, rozšíření i potenciálního vlivu na rybí hostitele je však stále nedostatečná, především u rybích cizopasníků v tropech a v mořských ekosystémech. Česká rybí parazitologie má dlouhou tradici a získala mezinárodní uznání. V článku jsou shrnuty hlavní vědecké aktivity tří našich výzkumných týmů zabývajících se studiem rybích cizopasníků.

Teleost fish are the most diverse and species-rich group of vertebrates on the Earth. They also host extraordinarily rich fauna of parasites (protists, helminths and parasitic arthropods), but knowledge of species composition, life-cycles, distribution and the potential impact of parasites on popula­tions of their fish hosts is still inadequate, especially in the tropics and marine ecosystems. Czech fish parasitology has a long tradition and has gained an international reputation. The current scientific activities of the three main research groups are brief­ly surveyed.