Použitá literatura:

Hensel, K., 1988: Dvadsať rokov ichthyologickej sekcie Slovenskej Zoologickej Spoločnosti při SAV: Sborník konference k 20. Výročí sekce: str. 8–10, Brno
Oliva, O., 1988: Ke stavu naší ichthyologie v letech 1965-1970. Sborník konference k 20. výročí sekce: str. 2–6, Brno
Oliva O., Balon E. K., 1966: Ichthyologie a herpetologie. In II. Celostátní sjezd československých zoologů v Brně 7.-9. září 1965. Věst. Čs. spol. zool 30, 4: 352–354
Peňáz, M., 1992: Dvacet pět let existence Ichthyologické sekce SZS. Zborník referátov z konferencie pri príležitosti 25. výročí založenia IS SZS: str. 4–11, Bratislava