K lalokoploutvým rybám lze vysledovat původ nejstarších čtvernožců (tetrapodů). Přestože dnes přežívají jen dva druhy rodu latimerie (Latimeria), v minulosti tyto ryby představovaly poměrně úspěšnou skupinu vodních obratlovců. Článek popisuje hlavní znaky jednotlivých skupin a jejich minulost.

Fossil lobe-finned fishes can be traced as direct ancestors of the first terrestrial tetrapods. Although two species of one genus (coelacanths Latimeria chalumnae and L. menadoensis) have survived to these days, the lobe-finned fishes formed a successful group of aquatic vertebrates in the past. The main features and history of their subgroups are described.