Článek o vývoji vztahu akvaristiky a vědeckého výzkumu je zaměřen především na aspekty taxonomie, etologie a rozmnožování. Stručně jsou zmíněny počátky akvaristiky stojící na základech tehdejší vědy, a uvedena jména významných osobností, které ovlivnily vývoj chovu ozdobných ryb. Je zdůrazněn termín akvariologie, zavedený pro multidisciplinární vědecké základy akvaristiky.

Použitá a citovaná literatura:

Allgayer R., 2001: Description d'un genre nouveau, Cryptoheros, d'Amerique central et d'une espece nouvelle du Panama (Pisces: Cichlidae). L'an Cichlidé v. 1: 13–20
Barlow G. W., 2000: Guest Commentary: How to Observe an report Mouthbrooding in Cichlid Fishes. Cichlid news, 6: 24–31
Herlas S., 1912: Sociální význam akvaria, Příručka přátel akvarií, Akvarium, Platýz, Praha: 2–6
Janda J. (ed.), 1914: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, Zemský ústřední spolek jednot učitelských v kr. Českém, Praha: 266
Kirschbaum F., 1995: Vergleichende experimentelle Daten zur zyklischen Fortpflanzung tropischer Süsswasserfische, Fortpflanzungsbiologie der Aquarienfische, Birgitt Schmettkamp Verlag, Bornheim: 69–80
Kullander S. O., 1983: A revision of the South American cichlid genus Cichlasoma (Teleostei: Cichlidae). Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. 296 pp. 
Lorenz K., 1993: Základy etologie, Academia, Praha, 254 pp.
Musilová Z., Říčan O., Novák J., 2009: Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 47, 3: 234–247
Rossmäsler U., 1875: Das Süsswasser-Aquarium, Hermann Mendelsohn, Leipzig, 96 pp.
Říčan O., Kullander S. O., 2006: Character- and tree-based delimitation of species in the 'Cichlasoma' facetum group (Teleostei, Cichlidae) with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 44, 2: 136–152
Říčan O., Musilová Z., Muška M., Novák J., 2005: Development of Coloration Patterns in Neotropical Cichlids (Teleostei: Cichlidae:Cichlasomatinae), Folia zool., 54, Monograph 1: 46 pp.
Soukalová K., 2008: Rozmnožování afrických tlamovců čeledi Cichlidae. Etologické a fylogenetické interpretace, Magisterská práce, Jihočeská universita, České Budějovice: 76 pp. 
Veselý M., 2012: Sociální deprivace u ryb na příkladu tlamovců čeledi Cichlidae, Jihočeská univerzita, Magisterská práce, Zemědělská fakulta, Jihočeská universita, České Budějovice: 52 pp. 
Werner U., Stawikowski R., 1987: Ein neuer Buntbarsch aus Südmexiko: Paratheraps breidohri gen. nov., spec. nov., Die Aquarien und Terrarien-Zeitschrift, 41, 1: 20-23
Wickler W., 1962: „Egg – dummies“ as Natural Releasers in Mouth-breeding Cichlids. Nature: 1092-1093

This article deals with the mutual relations between the aquarium hobby and scientific research, especially with respect to taxonomy, ethology and breeding. The beginnings of aquaristics, based on earlier scien­tific sources, are mentioned, and leading figures pioneering the developments in keeping tropical fish are also introduced. The term aquariology, applied to the multi­disciplinary scientific basis of ornamental fish farming, is highlighted.