V článku je popsán původ, domestikace a současný význam kapra obecného (Cyprinus carpio) jako nejdůležitějšího druhu rybničních chovů v Evropě. Stručně je vysvětlena technologie chovu kapra a její vlivy na ekosystémy rybníků.

Použitá a citovaná literatura a další zdroje:

Axelrod, H. R. a kol., 1996: The completely illustrated guide to Koi for your pond. T. F. H. Publications, 312 str.
Balon, E. K., 1995: The common carp, Cyprinus carpio: its wild origin, domestication in aquaculture, and selection as colored nishikigoi. Guelph Ichthyology Reviews 2: 2–56
Balon, E. K., 2010: The life history and quality of wild common carp, Cyprinus carpio, in the Danube Delta, the main ancestor of its domesticated or feral forms now introduced through most of the world. In: Vykusová, B., Dvořáková, Z. (Eds.), Sborník abstraktů, XII. Česká ichtyologická konference, Vodňany, str. 9
Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F., 1993: Rybníkářství. Informatorium, Praha, 282 str.
Dubravius, J., 1547: De piscinis. Reedice 1953, Sborník filosofický, ČSAV 1: 11–75
Flajšhans, M. a kol., 2013: Genetika a šlechtění ryb. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 305 str.
Kolektiv autorů, 212: Naše rybářství. Rybářské sdružení České republiky. 245 str.
Kottelat, M., Freyhof, J., 2007: Handbook of European freshwater fishes. Publication Kottelat Cornol, Switzerland, 646 str.
Pokorný, J. a kol., 1995: Atlas kaprů chovaných v České republice. Victoria Publishing, Praha, 69 str.
Steffens, W., 1995: Der Karpfen. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 5. Auflage.
Šusta, J., 1995: Pět století rybničního hospodářství v Třeboni. Překlad O. Lhotský. Carpio, Třeboň. 212 str.
http://www.rybsvaz.cz/
http://www.cz-ryby.cz/

The origin, domestication process and present value of Common Carp (Cyprinus carpio) as the most important species in pond aquaculture in Europe is described. The technology of carp production and the impact of carp culture on the ecosystems of fishponds are briefly explained.